Stone-mountain-scape        2007

silver gelatin print, sepia-selenium toned 22.25"x11" (image)