N.O.-ground    2007
N.O.-ground 2007

silver gelatin print, sepia-selenium toned 22.25"x11.5" (image)

press to zoom
Free fall      1997
Free fall 1997

silver gelatin print, sepia toned 22"x14" (image)

press to zoom
The Blind Arch     2001
The Blind Arch 2001

silver gelatin print, sepia toned 15"x22.25" (image)

press to zoom
untitled           1997
untitled 1997

silver gelatin print, sepia toned 14"x22.25" (image)

press to zoom
Metaphors of Greatness  2001
Metaphors of Greatness 2001

silver gelatin print, sepia toned 12.25"x 22.25" (image)

press to zoom